(1)
Wilson, C. Paki Harrison: Tohunga Whakairo. The Story of a Master Carver by Ranginui Walker. ijara 2009, 10, 137-139.